Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący: Oskar Duszyński kl. IVb Tż

Zastępca: Paweł Łogwinowicz kl. IVT

Skarbnik: Weronika Rybacka kl. IVb Tż

 

Opiekun: Pani Marta Grecka

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku