Biblioteka

Biblioteka i centrum multimedialne

 

ksiazki

Biblioteka szkolna czynna:
poniedziałek 8:00-14:00
wtorek 8:00-14:00
środa 8:00-14:00
czwartek 8:00-14:00
piątek 8:00-14:00

Pracownicy:
Justyna Chojnowska-Burblis

 

 

 

,,Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętności panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”. 

Jan Paweł II

 

   Nasza biblioteka szkolna jest miejscem rozwijania zainteresowań i talentów uczniowskich. Obok podstawowych zadań organizacyjno-technicznych: gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, biblioteka organizuje i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i imprezach szkolnych, takich jak : konkursy, wystawy, akademie oraz prowadzi ‘’inną” działalność(np. giełda podręczników). Organizujemy również wyjścia młodzieży do biblioteki publicznej i pedagogicznej .

   Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni połączonej z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (stanowiska z dostępem do Internetu).

biblioteka 1   biblioteka 2

 

 

Księgozbiór:
Biblioteka Szkolna posiada bogaty księgozbiór: encyklopedie, słowniki, lektury, książki beletrystyczne , nowości metodyczne i najnowsze materiały dla nauczycieli.
Od chwili powstania biblioteki stan księgozbioru wynosi 12 989 książek.
Księgozbiór jest uzupełniany w miarę przydziału środków finansowych.

biblioteka 3   biblioteka 5   biblioteka 6

 

Wypożyczalnia
W wypożyczalni znajdują się książki, które wypożyczane są do domu.
Uczniowie mają wolny dostęp do półek, co umożliwia samodzielny wybór książki.
Warunki korzystania ze zbiorów szczegółowo określa regulamin biblioteki.

Regulamin biblioteki:

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 4. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką sama lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
 7. Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 8. W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczone na wakacje.
 9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

Czytelnia
   Posiada cenny zbiór książek. Na księgozbiór podręczny składają się encyklopedie, słowniki z różnych dziedzin wiedzy, prasa dla uczniów. Szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów zapewnia katalog alfabetyczny oraz rzeczowy i oczywiście pomoc bibliotekarzy.

Regulamin czytelni:

 1. Z księgozbioru i czasopism czytelnik korzystać może tylko na miejscu;
 2. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych.
 3. Po wyszukaniu potrzebnej książki jej kartę należy podać bibliotekarzowi;
 4. Przed opuszczeniem czytelni książki należy zwrócić bibliotekarzowi;
 5. Czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce;
 6. Zobowiązany każdorazowo wpisać się do "księgi obecności";
 7. W czytelni obowiązuje cisza
 8. Czytelnik osobiście odpowiada za książki i czasopisma z których korzysta, powinien obchodzić się z nimi starannie, a dostrzeżone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi;
 9. Kopiowanie rysunków, map itp. dopuszczalne jest tylko za zgodą bibliotekarza

Czytelnia prenumeruje następujące czasopisma:

 • Biblioteka w szkole
 • Cogito
 • Hotelarz
 • Gazeta Giżycka
 • Moje gotowanie
 • Zdrowie
 • Zwierciadło
 • Motor
 • English

 Regulamin korzystania z komputerów w czytelni:

 1. Z komputerów nieodpłatnie mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele ZSZ w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z komputerów można korzystać za pozwoleniem nauczyciela bibliotekarza.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 4. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania
 5. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie)
 6. Dyskietka i płyta CD przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
 7. Jednorazowo można korzystać z komputera do jednej godziny.
 8. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn. w celach edukacyjnych.
 9. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), gier i zabaw, wysyłanie sms, prowadzenia pogawędek internetowych, przeglądania stron zawierających treści niemoralne i nieetyczne.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, pociągających za sobą skutki finansowe dla szkoły.
 11. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, pociągających za sobą skutki finansowe dla szkoły.
 12. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 13. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już zainstalowanym oprogramowaniu.
 14. Wyszukane dane i utworzone dokumenty czytelnik zapisuje dla siebie na prywatnych, ale wolnych od wirusów dyskietkach.
 15. Swoje dane na dysku twardym tymczasowo można zapisać tylko w folderze ,,Moje dokumenty”, a po przekopiowaniu na dyskietkę usunąć. Nie zaśmiecać dysku twardego niepotrzebnymi danymi.
 16. Za łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z komputera w czytelni.

Informacje

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Kościuszki 16

11-500 Giżycko

JS Like Box Slider