Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych


Nowy zawód technik żywienia i usług gastronomicznych powstaje z połączenia trzech zawodów "gastronomicznych": technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego na mocy rozporzadzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisanego przez Minister Edukacji Narodowej, Krystynę Szumilas dnia 23 grudnia 2011 r.

Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w Technikum Nr 3 w zawodzie technik technik żywienia i usług gastronomicznych przygotują się do zdobycia dwóch kwalifikacji:

 • HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

a) ocenianie jakości produktów,

b) przechowywanie żywności,

c) obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy,

d) obsługa sprzętu gastronomicznego,

e) przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

f) wydawanie dań;

 • HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

a) ocenianie jakości żywności,

b) planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

c) organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,

d) wykonywanie usług gastronomicznych,

e) ekspedycja potraw i napojów

Egzamin zawodowy będzie rozłożony na dwie części:

pierwsza - po zakończeniu nauki w ramach pierwszej kwalifikacji (pod koniec trzciej klasy) - uczeń uzyska świadectwo potwierdzajace kwalifikację "Przygotowanie i wydawanie dań";
druga - po zakończeniu nauki w ramach drugiej kwalifikacji (pod koniec pierwszego semestru w klasie piątej) - uczeń uzyska świadectwo potwierdzajace kwalifikację "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych".
Po zdaniu egzaminu z obu kwalifikacji uczeń otrzyma dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.


Perspektywy zatrudnienia:

 • zakłady gastronomiczne (restauracje, bary, bufy, hotele, pensjonaty, domy wczasowe)
 • placówki żywienia zbiorowego: sanatoria, szpitale, szkoły, internaty, domy opieki społecznej
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, agroturystycznych

Informacje

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Kościuszki 16

11-500 Giżycko

JS Like Box Slider