Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert:

1. remont korytarza

przedmiar robót

2. remont instalacji elektrycznej

przedmiar robót część 1, część 2, część 3

Wyłoniony wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia kalkulacji za poszczególne elementy robót. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z niektórych elementów robót i pomniejszenia kwoty końcowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

W związku z tym, że przedmiar robót związanych z remontem instalacji elektrycznej będzie dostarczony do 18 sierpnia 2018r przedłużamy termin składania ofert na remont instalacji elektrycznej do dnia 24 sierpnia 2018r.

Terminy egzaminów poprawkowych w Technikum, BS Ist, ZSZ

 

Przedmiot Data Egzaminu Godzina
Język polski 27.08.2018 9.00
Chemia 27.08.2018 9.00
Technologia gastronomiczna 27.08.2018 9.00
Wychowanie fizyczne 27.08.2018 8.00
Matematyka 28.08.2018 9.00
Język angielski 28.08.2018 8.30

 

Kursy dokształcania zawodowego na rok szkolny 2018/2019

Kursy II stopnia
Zawód Termin Miejscowość
fryzjer 03 XII 2018 - 11 I 2019 Giżycko
stolarz 01 X - 26 X 2018 Giżycko
sprzedawca 04 IX - 28 IX 2018 Giżycko
murarz - tynkarz 04 IX - 28 IX 2018 Augustów
elektromechanik 01 X - 26 X 2018 Brodnica
blacharz samochodowy 29 X - 23 XI 2018 Brodnica
piekarz 04 IX - 28 IX 2018 Olecko
cukiernik 18 II - 15 III 2019 Olecko
Kursy III stopnia
Zawód Termin Miejscowość
blacharz samochodowy 28 I - 22 II 2019 Brodnica
elektromechanik 14 I - 22 II 2019 Giżycko
sprzedawca 14 I - 22 II 2019 Giżycko
fryzjer 25 II - 22 III 2019 Giżycko
stolarz 04 IX - 28 IX 2018 Giżycko
operator obrabiarek skrawających 03 XII 2018 - 04 I 2019 Olecko
murarz - tynkarz 03 XII - 11 I 2019 Augustów
cukiernik 7 I - 15 II 2019 Olecko

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 22 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-III Technikum nr 3, klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 oraz klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1. Na początku Pani Dyrektor dokonała krótkiego podsumowania roku szkolnego 2017/2018, życzyła wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji oraz nabrania sił do wytężonej pracy w kolejnym roku szkolnym. Głos zabrały również przedstawicielki Ochotniczego Hufca Pracy oraz Samorządu Uczniowskiego. Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas otrzymali z rąk Pani Dyrektor i wychowawców dyplomy oraz nagrody za naukę, wysoką frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy zajmowali najwyższe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Program rządowy "Dobry Start"

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Poniżej materiały, które otrzymała szkoła.

List do dyrektorów szkół

Ulotka

Plakat

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszam do składania ofert na modernizację korytarza i przedsionka na parterze budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku, ul. T. Kościuszki 16. Zapraszam do przeprowadzenia własnych pomiarów i wyceny. Czekam na Państwa propozycje dotyczące ciekawych rozwiązań. W wycenie proszę wyszczególnić:

- koszt sufitu podwieszanego

- koszt położenia tynku strukturalnego 

- koszt wymiany drzwi

- pozostałe prace

Zaproszenie do składania ofert

Z poważaniem,

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku

Małgorzata Rakowska-Ożga

Wieczór poezji

W piątek 8 czerwca 2018 roku nasze koleżanki: Klaudia Baryga, Magda Krysińska, Ewelina Wiszniowiecka i kolega – Hubert Ekstowicz, w wyśmienitym gronie recytatorów, m.in. p. Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, p. Ryszarda Należytego, wzięli udział w cyklicznych w 2018 roku „Wieczorach literackich dla Niepodległej”, które odbywają się raz w miesiącu w piątek w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku. Tym razem przenieśliśmy się do czasów romantyzmu, do czasów polskich wieszczów. Najczęściej recytowano wiersze i fragmenty epopei narodowej Adama Mickiewicza, poezję Juliusza Słowackiego oraz Cypriana Kamila Norwida. Było bardzo nastrojowo - w tle słyczać było cichutką muzykę, w wystroju sali dominowały biało-czerwone kolory. Wieczór, oprócz strawy duchowej, uświetniły ciasteczka w barwach narodowych przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

Wycieczka Rowerowa wokół Jeziora Gołdopiwo

Siedmioro uczniów naszej szkoły w poniedziałek 21.05.2018 r. uczestniczyło w jednodniowej wycieczce rowerowej wokół Jeziora Gołdopiwo. Młodzież pod okiem opiekunów sprawnie pokonała zaplanowaną trasę, zwiedziła Śluzę na rzece Sapinie we wsi Przerwanki, a przede wszystkim podziwiała piękno naszej mazurskiej okolicy.

Opracowała: A. Potomska

Zajęcia w Lesie Miejskim

Słoneczny i ciepły czwartek 17.05.2018 r. uczniowie klas pierwszych: 1T i 1bBS spędzili w Lesie Miejskim, gdzie poznawali faunę i florę okolicy spacerując trasą Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej pt. ,,Las Miejski”. Wspólne grillowanie w otoczeniu lasu i jeziora sprawiło nam wiele przyjemności.
Opracowała: A. Potomska