Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Targi HORECA w Ostródzie

Dnia 09.04.2019 r. odbyła się wycieczka na targi. Wzięło w niej udział 48 uczniów, którzy mieli możliwość zwiedzenia różnych stanowisk oraz skosztowania nowych potraw. Podczas targów odbył się konkurs kulinarny pt. ,,Gęsina w restauracji‘’, pod przewodnictwem wybitnego kucharza pasjonaty - Karola Okrasy. W konkursie startowało ponad 40 drużyn z całej Polski, z których tylko 8 dostało się do finału, w tym drużyna w której składzie byli nasz uczeń Kacper Sawoń, oraz nasz absolwent Dariusz Baryga, którzy zajęli 5 miejsce. Nasi uczniowie mieli możliwość kibicowania drużynom startującym w konkursie. Niespodzianką było dla nas spotkanie znanego kucharza Damiana Kordasa, zwycięzcy programu telewizyjnego MasterChef 2015. Uczniowie oraz opiekunowie byli mile zaskoczeni organizacją i przebiegiem targów HORECA. Tekst i zdjęcia: Diana Kopaczewska

 

WARMIŃSKO - MAZURSKI KONGRES ZAWODOWY

05.04.2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Kongres składał się z dwóch części wystawienniczej i konferencyjnej. Część pierwsza była doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Nasza szkoła prezentowała branżę gastronomiczną. Wystawialiśmy stół z dekoracją i smakołykami wielkanocnymi. W części drugiej pracodawcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele omawiali szanse oraz zmiany wprowadzane w szkolnictwie zawodowym. Stoiska przygotowane przez szkoły i przedsiębiorców w sumie obejrzało ponad 1000 osób.

Zajęcia robótek ręcznych w naszej szkole

Odwiedziła nas mama uczennicy klasy I Technikum Nr 3 i przeprowadziła zajęcia robótek ręcznych z papieru. Miały one nauczyć uczniów cierpliwości i pomagania sobie nawzajem.

Tekst i zdjęcia: Diana Kopaczewska

Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym

KURS PRAWA JAZDY KAT B w ZSZ

Uczniowie naszej szkoły w tym roku w ramach projektu: „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym” mogą zdobyć prawo jazdy.
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00 – Rozwój Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, Poddziałania RPWM 02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dziewięć osób z pierwszej grupy w dniach 13.02 – 10.04. 2019 w Ośrodku Szkolenia Kierowców MIG poznaje zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym. Uczniowie uczą się jak postępować w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu oraz uczy się jeździć po mieści Giżycko i Olsztyn. Kolejna 13 os grupa zaczyna kurs po wakacjach.

prawo jazdy 1     prawo jazdy 2      prawo jazdy 3

Seminarium branżowe w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku

29 marca 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbyło się seminarium branżowe „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Starosta Powiatu Giżyckiego, członkowie Rady Powiatu, zaproszeni goście z litewskiego Alytus współpracujący od wielu lat z lokalnymi szkołami zawodowymi, przedsiębiorcy zaangażowani w rozwój szkolnictwa zawodowego, dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele i absolwenci ZSZ. Licznie przybyłych Gości seminarium branżowego przywitała dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Małgorzata Rakowska-Ożga. O oficjalne otwarcie seminarium poproszony został Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Dariusz Drzażdżewski, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest rola współpracy pracodawców i szkoły w przygotowywaniu przyszłego dobrze wykwalifikowanego pracownika. Zmiany w kształceniu zawodowym przedstawiła wizytator KO w Olsztynie Renata Iłeczko. Prezentacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „ Laboratorium. Mój profil” dokonała wizytator KO w Olsztynie Alicja Pogorzelska. Prognozy na rynku pracy w powiecie giżyckim tzw „ barometr zawodów” omówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Skass. Małgorzata Czopińska dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprezentowała preferencje wyboru kształcenia zawodowego w powiecie giżyckim. Rozwój pasji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku przedstawiła Małgorzata Kazaniecka - doradca zawodowy z uczniami i absolwentami w/w szkoły.  Podniosłym punktem uroczystości było uhonorowanie wybranych pracodawców i przyjaciół zawodowców statuetką „Diament Roku 2019”. Tytuł „ Pracodawca przyjazny zawodowcom” otrzymali: Pan Marian Juchniewicz - Zakład Usług Motoryzacyjnych, firma Techmot, Szpital Giżycki, Wojskowy Oddział Gospodarczy. Tym, których praca przyczyniła się do rozwoju kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół zawodowych przyznali tytuł „Przyjaciel zawodowców”. Otrzymali go: Halina Poboży – dyrektor biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Wacław Strażewicz – wieloletni Starosta Giżycki, Kazimierz Ambroziak – wieloletni dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych będący autorem projektów na rzecz kształcenia zawodowego oraz Vytautas Zubras – dyrektor APRC w Alytus na Litwie prowadzący współpracę międzynarodową ze szkołami zawodowymi powiatu giżyckiego. Podczas dyskusji zastanawiano się w jaki sposób szkoły i pracodawcy powinni podążać aby zaspokoić coraz bardziej wymagający rynek pracy i jak zachęcić młodych ludzi do podejmowania nauki w szkołach zawodowych. Uczestnicy seminarium mieli okazję do degustacji i zaobserwowania umiejętności gastronomicznych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.

Wielki sukces naszych uczennic!

26 marca 2019 uczennice klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej brały udział w wojewódzkim konkursie pt. "Najsprawniejszy w zawodzie" w Mrągowie. Kucharzy reprezentowały dziewczyny z III b: PATRYCJA LESZCZYŃSKA i ANITA SUWIK. Musiały przygotować regionalną potrawę plińce z pomoćką, a na deser kisiel z mrożonych truskawek.Zadanie nie było więc łatwe, a mimo to wysmażyłydrugie miejsce! Dokładnie taki sam wynik osiągnęła najlepsza z naszych fryzjerek MAGDALENA DZICZEK z klasy IIIa. BRAWO DZIEWCZYNY!

Konkurs z języka niemieckiego

Wyniki konkursu
z języka niemieckiego

W dniu 28.03.2019 po raz kolejny w naszej szkole odbył się przedmiotowy konkurs z języka niemieckiego. Najlepsze wyniki osiągnęli:

1. Milena Sandra Nowicka - klasa II TH
2. Paulina Agata Ścibior - klasa I TH
3. Anna Żołondek - klasa II TŻ
4. Sandra Ścibior - klasa ITH
5. Oliwia Barbara Borysieńka - klasa ITH

Trzy pierwsze osoby przechodzą do etapu międzyszkolnego
zwycięzcom serdecznie gratulujemy:
grono pedagogiczne wraz z organizatorem

Marzeną Dyndul

 

Staż uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w hiszpańskiej Maladze

Dziesięciu uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w ramach projektu Erasmus + "Inwestycja w przyszłość - postaw na sukces" realizowanego przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Giżycku przebywa od 10.03.2019 r. na trzytygodniowym stażu zawodowym w hiszpańskiej Maladze. Nasi pracownicy młodociani zdobywają nowe umiejętności i kompetencje zawodowe, odpoczywają i zwiedzają. Praktycznie wykorzystują zdobytą w swoich zawodach wiedzę, uczą się języka hiszpańskiego. Prace wykonywane m.in.przez jednego z naszych uczniów w zawodzie stolarz prezentowane były w 1 programie telewizji hiszpańskiej: https://youtu.be/fSfYPrtAhRU

Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym

KURS SOMMELIER


W dniach 14-16 marca grupa naszych uczniów uczestniczyła w kursie Sommeliera organizowanym przez firmę Centrum z Olsztyna. Zajęcia prowadził p. Łukasz Ziarko. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z metodami produkcji oraz klasyfikacji win pod względem jakości. Poznali też techniki degustacji win oraz sposoby ich serwowania.

53700309 1265379186946929 4677765198377910272 n 53730282 625866117871124 7479685511624261632 n 53834248 394607191330224 85193154512289792 n 53926442 581042775709572 1546316263830061056 n 53968622 829865664026362 9193309563590279168 n 54798526 562480264269469 2474105538514780160 n 54278607 590308414772006 486566425373179904 n

Zajęcia edukacyjne klasy IIb BS na Twierdzy Boyen

Dnia 12 marca klasa II B Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych pt. "Poznaj tajemnicę Twierdzy Boyen”. Młodzież rozpoczęła zwiedzanie od zapoznania się z makietą w miniaturze całej Twierdzy Boyen i najważniejszymi wydarzeniami z historii twierdzy. Następnie zwiedziła i poznała historię oraz funkcje najciekawszych obiektów i punktów twierdzy, do których należą: stanowisko pancernej kopuły obserwacyjnej, ziemne stanowisko artylerii na wałach, laboratorium prochowe, stajnię z wozownią i warsztat zbrojmistrza. Zwiedzanie zakończyła projekcja filmu z inscenizacji walk z I Wojny Światowej.