Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

logo

Zaproszenie do składania ofert: 

1. remont sali gimnastycznej w budynku hali sportowej przy ZSZ w Giżycku
2. przedmiar robót

 

 

Zapytanie ofertowe - usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Walencji (Hiszpania) w ramach projektu:
„Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

 


Zaproszenie do składania ofert:
1. remont częściowy instalacji elektrycznej w budynku hali sportowej przy ZSZ w Giżycku
2. przedmiar robót
Wyłoniony wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia kosztorysu szczegółowego na poszczególne elementy robót. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z niektórych elementów robót i pomniejszenia wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.


1. Zakup i dostawa oprogramowania do obsługi gości hotelowych

 

2. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości i pracowni komunikacji w języku obcym

 

3. Zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni technologii gastronomicznej oraz sprzętu ICT (uwaga - zmiana ogłoszenia - zmiana terminu złożenia oferty)

 

4. Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Walencji (Hiszpania) w ramach projektu: „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”