Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Świadectwa dojrzałości

Zapraszamy absolwentów do sekretariatu po odbiór świadectw dojrzałości.

 

Jednocześnie przypominamy osobom, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego

o złożeniu oświadczenia o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu.