Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Egzaminy zawodowe

W poniedziałek, 17 czerwca zaczynamy egzaminy zawodowe !

 

1. Etap pisemny

17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2

Na egzamin należy przybyć co najmniej pół godziny wcześniej oraz zabrać ze sobą dowód osobisty i długopis (długopisy) z czarnym wkładem. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych! Na egzamin pisemny nie wolno też wnosić kalkulatorów i korzystać z nich.


2. Etap praktyczny

Absolwenci Technikum Nr 3:

18 czerwca 2013 r., godz. 9.00, (czas trwania egzaminu 180 min.)  – technik organizacji usług gastronomicznych

19 czerwca 2013 r., godz. 9.00, (czas trwania egzaminu 240 min.) - technik hotelarstwa, technik handlowiec, kucharz

Na egzaminy  należy przyjść co najmniej pół godziny wcześniej.  

341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych – etap praktyczny - 180 min. Na etap praktyczny należy przynieść: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę.

512[02] Kucharz – etap praktyczny - 240 min. (dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, linijka, gumka)

341[03] Technik handlowiec - etap praktyczny - 240 min. (dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, linijka, gumka)

341[04]  Technik hotelarstwa - etap praktyczny - 240 min. (dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, linijka, gumka)


Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 30 sierpnia 2013 r.


Egzamin zawodowy - informacje ogólne


Standardy wymagań egzaminacyjnych


Informatory i aneksy


Egzaminy zawodowe - materiały


Arkusze z egzaminów zawodowych