Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

19 września 2013 roku w ramach zajęć lekcyjnych z przedmiotu Pracownia hotelarska uczniowie klasy IB T o profilu hotelarskim wraz z nauczycielem mgr Dianą Kopaczewską udali się do Hotelu **** St. Bruno w Giżycku. W czasie zwiedzania obiektu uczniowie mogli porozmawiać z pracownikami recepcji i portierem na temat ich przyszłego zawodu.
Obraz 3286 640x428 Obraz 3291 640x428 Obraz 3299 640x428

Terminy kursów I stopnia - klasy wielozawodowe

Kursy I stopnia dokształcania zawodowego na rok szkolny 2013/2014
Zawód Termin    Miejscowość
mechanik - operator pojazdów               i maszyn rolniczych 19 V - 13 VI 2014 Bartoszyce
piekarz 17 III - 11 IV 2014 Olecko
cukiernik 05 V - 30 V 2014 Olecko
monter - elektronik 10 II - 07 III 2014 Suwałki
blacharz samochodowy 10 III - 04 IV 2014 Suwałki
tapicer 17 III - 11 IV 2014 Nidzica
murarz - tynkarz 07 I - 14 II 2014 Augustów
fryzjer 17 III - 11 IV 2014 Giżycko
elektromechanik 17 II - 14 III 2014 Giżycko
stolarz 17 III - 11 IV 2014 Giżycko

Zmiana w planie lekcji

Informujemy,

że z dniem 09. 09. 2013 r. zmienia się plan lekcji w Zespole Szkół Zawodowych.

W zakładce Plan lekcji jest już umieszczony plan dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 i Technikum Nr 3. Zmienił się przydział do klas pierwszych szkoły zasadniczej:

klasa IA - mechanik pojazdów samochodowych

klasa IB - kucharz

klasa IC - sprzedawca/wielozawodowa

klasa ID - wielozawodowa

W środę na pierwszej lekcji w każdej klasie pierwszej szkoły zasadniczej są lekcje wychowawcze - wówczas można uzyskać szczegółowe informacje.

Odbiór dyplomów

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

 

są do odbioru w sekretariacie :)

Staże

logoEFSlogoue

Pracując i ucząc się – tak spędza jeden miesiąc wakacji 54 uczniów z klas II i III Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. Jest to możliwe dzięki udziałowi w stażu realizowanym w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”.

Celem stażu jest pogłębienie oraz zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w sektorze usług gastronomicznych i hotelarskich, a przez to zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia. Realizacja staży przyczyni się również do wzmocnienia współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z pracodawcami.

Czytaj więcej...

ciekawy link

Ciekawy link do:

Instytutu Żywności i Żywienia tutaj

 

Gra terenowa

25 czerwca 2013 roku uczniowie Technikum Nr 3 wzieli udział w grze terenowej mającej na celu realizację zadania pt.: „Utrwalanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego powiatu giżyckiego” organizowanej przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

Uczniowie:

  1. Maciej Jacewicz kl. III b T
  2. Mateusz Łukaszewicz kl. III b T
  3. Michał Malich kl. III b T
  4. Barbara Kalata kl. III b T
  5. Jolanta Matyjasek kl. II b T
  6. Inga Barżykowska kl. III c T

Opiekun:

mgr Diana Kopaczewska                                                                               galeria

p6255637 p6255627 dsc 0013

Wyjście do parku linowego

Miła jest praca skończona

                                                        Cyceron

 

Przekonali się o tym w słoneczny poniedziałek - 24.06.2013 r. najbardziej zaangażowani członkowie Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. W nagrodę za systematyczne uczestnictwo w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego oraz podejmowanie działań na rzecz szkoły 15 uczniów zostało zaproszonych do udziału w wyjściu do Parku Linowego Tajty w Wilkasach.

Praca w Samorządzie Uczniowskim nie jest łatwa, trzeba być wytrwałym, kreatywnym, pokonywać wiele przeszkód. Podobnie jest w parku linowym: Dlatego też dla swoich uczniów wybrałam do przejścia najtrudniejszą trasę- czerwoną, która rozpięta jest na wysokości 10 metrów i składała się z wielu przeszkód takich jak pochylnia, drewniane mostki i kładki, sieci, most birmański, balansowanie na belkach, tyrolka ,,Szybsi od Cienia”.

Zadanie było dla młodzieży ekstremalnym przeżyciem i dużym wyzwaniem, ponieważ większość z nich po raz pierwszy spędzała czas w parku linowym. Okazało się, że mamy w szkole twardzieli bowiem wszystkie osoby pokonały trasę od początku do końca. Młodzi ludzie mieli ogromną satysfakcję, że udało im się przezwyciężyć własne słabości takie jak: brak wiary we własne możliwości, strach, zmęczenie itp.

Niektórzy doszli do wniosku, że muszą poprawić swoją kondycję fizyczną, a wakacje temu sprzyjają.

Po przygodzie na wysokości przyszedł czas na posilenie się kiełbaskami pieczonymi przy ognisku oraz odpoczynek na terenie Hotelu Tajty, gdzie uczniowie skorzystali z kąpieli wodnych i słonecznych.

Dziękuję młodzieży za wytężoną pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz zachęcam pozostałych uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Agnieszka Potomska

Opiekunowie wycieczki:

Urszula Siergiej Todryk

Agnieszka Potomska

park 001 park 002 park 003

 

Dzień Europejski

21 czerwca 2013r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Europejski. Pod kierunkiem nauczycieli historii i języka niemieckiego młodzież przygotowała
i przeprowadziła część artystyczną. Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od podróży po Europie. Mieliśmy okazję wysłuchać hymnu Unii Europejskiej
w wykonaniu Ingi Barżykowskiej z III c T i piosenki w języku francuskim w wykonaniu Marty Gwary z II b T. Na uwagę zasługuje Zorba zatańczona
przez Annę Sulimę z III c T i polonez w wykonaniu uczniów klas III b i III c T. Część artystyczna została urozmaicona o dwa konkursy: konkurs wiedzy
o Unii Europejskiej ( I miejsce zajął Kamil Świderski z I b T) i konkurs międzyklasowy na najciekawszą prezentację państwa europejskiego ( I miejsce
klasa
- III c T, II miejsce -III b T, III miejsce – I b T ). Ostatnim punktem programu był kabaret w wykonaniu Daniela Łydzińskiego, Arkadiusza Karwela
i Piotra Styczyńskiego z II a T. Zarówno prowadzącym jak i publiczności dopisywał dobry humor.

zdjęcia

dsc 0110 dsc 0126 dsc 0227

Staże

Uwaga !!!

 

Jest jeszcze jedno miejsce na płatny 4 - tygodniowy staż w lipcu lub sierpniu

w przedsiębiorstwach gastronomiczno - hotelarskich!

Zainteresowani pełnoletni uczniowie Technikum N r 3  proszeni o zgłaszanie się do p. Z. Urbanowicz lub p. H. Rommel

 

Staże realizowane są w ramach projektu "Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Świadectwa dojrzałości

Zapraszamy absolwentów do sekretariatu po odbiór świadectw dojrzałości.

 

Jednocześnie przypominamy osobom, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego

o złożeniu oświadczenia o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Egzaminy zawodowe

W poniedziałek, 17 czerwca zaczynamy egzaminy zawodowe !

 

1. Etap pisemny

17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2

Na egzamin należy przybyć co najmniej pół godziny wcześniej oraz zabrać ze sobą dowód osobisty i długopis (długopisy) z czarnym wkładem. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych! Na egzamin pisemny nie wolno też wnosić kalkulatorów i korzystać z nich.


2. Etap praktyczny

Absolwenci Technikum Nr 3:

18 czerwca 2013 r., godz. 9.00, (czas trwania egzaminu 180 min.)  – technik organizacji usług gastronomicznych

19 czerwca 2013 r., godz. 9.00, (czas trwania egzaminu 240 min.) - technik hotelarstwa, technik handlowiec, kucharz

Na egzaminy  należy przyjść co najmniej pół godziny wcześniej.  

341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych – etap praktyczny - 180 min. Na etap praktyczny należy przynieść: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę.

512[02] Kucharz – etap praktyczny - 240 min. (dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, linijka, gumka)

341[03] Technik handlowiec - etap praktyczny - 240 min. (dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, linijka, gumka)

341[04]  Technik hotelarstwa - etap praktyczny - 240 min. (dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, linijka, gumka)


Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 30 sierpnia 2013 r.


Egzamin zawodowy - informacje ogólne


Standardy wymagań egzaminacyjnych


Informatory i aneksy


Egzaminy zawodowe - materiały


Arkusze z egzaminów zawodowych