Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

DYREKTOR
mgr Małgorzata Rakowska-Ożga

WICEDYREKTOR
mgr inż Katarzyna Marta Niezbecka

WICEDYREKTOR
mgr Zofia Aleksandra Urbanowicz

KADRA PEDAGOGICZNA

Arian Andrzej - historia

Chojnowska-Burblis Justyna - bibliotekarz

Dawsiewicz Sylwia - przedmioty informastyczne, W-F

Dunowska Monika - język niemiecki, język angielski

Dyndul Marzena - język niemiecki, przedmioty zawodowe

Fabisiak Irena - język polski

Gabruś Tomasz - przedmioty zawodowe

Kajrys Kamil - W-F

Kazaniecka Małgorzata - doradca zawodowy, pedagog

Kołodziej Alicja - język polski

Kopaczewska Diana - przedmioty zawodowe

Lech Marzanna - EDB, przedmioty zawodowe

Legucka Małgorzata - przedmioty zawodowe

Ługowska Dorota - język polski, historia

ks. Jakubowski Marcin - religia

Makiła Maria - geografia, chemia, fizyka

Niezbecka Katarzyna Marta - przedmioty zawodowe, chemia

Poczynek Przemysław - EDB, W-F

Potomska Agnieszka - biologia, WDŻR, przedmioty zawodowe

Rakowska - Ożga Małgorzata - historia, WOS

Rakowski Adam - przedmioty zawodowe

Sałanowska Iwona - WF

Siergiej-Todryk Urszula - przedmioty zawodowe

Skorupski Tadeusz - przedmioty zawodowe

Tuczko Elżbieta - matematyka

Tyszko Marta - język angielski

Urbanowicz Zofia Aleksandra - pedagog

Wierzchowska Joanna - przedmioty zawodowe, matematyka

Wojnowski Artur - jezyk angielski, przedmioty zawodowe

Zaniewska Barbara - matematyka

PEDAGOG SZKOLNY:

Zofia Aleksandra Urbanowicz

Małgorzata Kazaniecka

DORADCA ZAWODOWY:

Małgorzata Kazaniecka