Branżowa Szkoła I stopnia

MONTER ELEKTRONIK

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter-elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych;
  2. montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach;
  3. instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych.

 

Monter-elektronik, to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie monter elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów. Monter elektronik wykonuje prace związane z montażem elektrycznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń elektronicznych i ich konserwacją. Do podjęcia pracy w tym zawodzie wystarczy wykształcenie zawodowe, zdobyte w trakcie 3 letniego cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum. Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa.

Monter-elektronik może podnieść swoje kwalifikacje otrzymując tytuł technika elektronika. Następnym krokiem jest podwyższenie kwalifikacji w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie monter-elektronik po zakończeniu edukacji i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące nowych rozwiązań układów i urządzeń elektronicznych powszechnie stosowanych w przemyśle. Będzie mógł wykonywać montaż układów elektronicznych wykonywanych w najnowszych technologiach oraz w dużym stopniu miniaturyzacji. Należałoby również przeanalizować rynek pracy dla przyszłego montera i uzyskane dane, wraz z konkretnymi stanowiskami i przypisanymi im obowiązkami zamieścić w nocie informacyjnej.

Monter-elektronik może znaleźć pracę: w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku; w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki; w specjalistycznych placówkach handlowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą. Monter elektronik ma duży wybór rodzaju pracy może pracować w dużym zespole przy produkcji serii wyrobów lub małej.