Branżowa Szkoła I stopnia

STOLARZ

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

  1. wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
  2. wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
  3. wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zawód stolarza wymaga zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, zdolności matematycznych potrzebnych przy wykonywaniu obliczeń, umiejętności sporządzania i odczytywania rysunków, dokładności i cierpliwości. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Stolarze mogą pracować na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach.

Wykaz pracodawców