Branżowa Szkoła I stopnia

CUKIERNIK

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:

  1. stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;
  2. magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;
  3. sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;
  4. wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

W zawodzie cukiernika istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów.

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można uzyskać dodatkowe kwalifikacje - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (na kursie kwalifikacyjnym) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum dla dorosłych – nauka od klasy drugiej).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich cukierniach, ciastkarniach lub piekarniach. Mogą również próbować uruchomić własną działalność produkcyjną.

Wykaz pracodawców