Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

„LEKCJA PROFILAKTYCZNA”

W Hufcu Pracy w Giżycku rozpoczął się cykl spotkań w ramach wojewódzkiego programu promocji zdrowia i profilaktyki „Styl życia filarem zdrowia”. Jego celem jest m.in. podniesienie świadomości wśród młodzieży dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, używek i środków psychoaktywnych, uświadomienie młodym ludziom jak wielki wpływ na ich zdrowie mają oni sami. 4.10.2021 r. młodzież z klasy 1 a BS uczestniczyła w spotkaniu prowadzonym przez przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Giżycku. W trakcie spotkania poruszone były kwestie zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia papierosów oraz ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka Uczniowie mieli również możliwość wypróbowania smokolajzera, który bada zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz nałożenia narkogogli obrazujących jak może reagować organizm po zażyciu środków odurzających. Podczas zajęć omówiono zagadnienia profilaktyki zdrowia a pracownik sanepidu odpowiedział na licznie pytania, które nurtują naszych uczniów.