Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

WALIDACJA PROJEKTU „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ - DROGĄ DO KARIERY” – MALAGA 2021

29 września 2021 r. odbyło się spotkanie walidacyjne projektu „Inwestycja w Przyszłość – Drogą do kariery”, realizowanego z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  W projekcie wzięło udział 8 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Giżycku w zawodach kucharz i mechanik pojazdów samochodów. Realizatorem projektu była Warmińsko Mazurska Komenda OHP w Olsztynie. Celem projektu było zdobycia umiejętności i kompetencji zawodowych oraz praktyczne wykorzystania nowych technologii w kształconych zawodach. W trakcie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie Europass Mobility beneficjentom projektu. Nie zabrakło drobnych upominków i słodkości. Zagraniczny staż był dla uczestników projektu fantastyczną przygodą, możliwością poznania innej kultury, zabytków, obyczajów, języka  jak również nabyciem nowych umiejętności zawodowych. Warto pamiętać, iż projekt „Inwestycja w przyszłość” jest  ważnym elementem edukacji nieformalnej młodzieży, wspiera pracę edukacyjno-wychowawczą i daje ogromną szansę na poszerzanie kontaktów międzynarodowych.