Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Wystawa z prelekcją pt. "Agresja sowiecka 17.09.1939 r."

Dnia 19 lutego 2020 r. uczniowie klas IT i IIT w auli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Giżycku uczestniczyli w wystawie przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, połączonej z prelekcją pt.: "Agresja sowiecka 17.09.1939 r. Polska północno-wschodnia". Składała się ona z 16 wielkoformatowych plansz przedstawoiających m. in. sowiecko-niemiecką współpracę we wrześniu 1939 r., tragiczny los osadników wojskowych na Kresach Wschodnich, walki oddziałów polskich z wkraczającymi jednostkami Armii Czerwonej, losy ochotników - obrońców Grodna oraz Wilna.

Koordynatorem i jednocześnie prelegentem  wystawy był nauczyciel historii mgr Andrzej Arian.