Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy

                                                                 logo Erasmus plus              logo ZSZ

Przygotowanie uczniów językowo-kulturowe do Malagi I grupa 19.04.2020 – 09.05.2020

Od 14.11 2019 rozpoczęła się realizacja zajęć o charakterze pedagogicznym, kulturowym oraz językowym wstępnymi warsztatami motywacyjnymi z doradcą zawodowym. Celem prowadzonych zajęć jest jak najlepsze przygotowanie uczniów naszej szkoły do odbycia stażu zawodowego zagranicą.
Harmonogram przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego obejmuje:
-10 godz. zajęć przygotowania pedagogicznego podczas, których zdobywają kluczowe umiejętności interpersonalne niezbędne podczas stażu
-70 godz. zajęć z języka hiszpańskiego – poziom A.1, mających na celu przygotowanie uczniów do podstawowej komunikacji w różnych sytuacjach w trakcie pobytu w środowisku hiszpańskim. W tym zajęcia przygotowania kulturowego, w trakcie których stażyści poznają z historię, geografią i kulturę Hiszpanii. Każdy z uczniów otrzymał nieodpłatnie pakiet materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, takich jak podręczniki do nauki jęz. hiszpańskiego, rozmówki, zeszyty i przybory papiernicze.
Po odpowiednim przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym w naszej szkole dwie 16-osobowe grupy młodzieży naszej szkoły pod opieką 2 nauczycieli 19.04.2020 – 09.05.2020 oraz w ferie zimowe 2020 roku wyjadą do Malagi w Hiszpanii. W trakcie 3 tygodniowego stażu nasi uczniowie będą pracowali w lokalnych hotelach i restauracjach . W czasie wolnym od zajęć młodzież zrealizuje również program kulturowo-językowy, doskonaląc konwersację w języku hiszpańskim (20 godzin kursu) oraz zwiedzając Granadę i Gibraltar. Świadectwem zdobytych umiejętności podczas stażu będzie dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.
Opracowały:
(koordynatorzy projektu: M. Dyndul i M. Tyszko )

IMG 20191114 151438 IMG 20200113 150530 IMG 20200113 152751 IMG 20200113 150553