Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Od praktyk do zatrudnienie -Europejskie praktyki szansa na sukces zawodowy

W ramach realizacji projektu Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy POWER

Zapraszam


wszystkich uczestników wyjazdu do Walencji 26 01- 08.02.2019
na OBOWIĄZKOWE zajęcia językowo- kulturowe
w poniedziałki od 07.10.2019 od godz 14.30 do 17 w sali 11

wszystkim uczestnikom zapewniamy pomoce dydaktyczne

 

Marzena Dyndul