Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

MAZURSKIE SPOTKANIA Z KOWALSTWEM

Dnia 27 lutego 31 uczniów naszej szkoły spotkało się z Panem Andrzejem Karpińskim propagującym na terenie Mazur kowalstwo artystyczne i tradycyjne. Młodzież poznała warsztat kowala, tradycje kowalskie na przełomie XIX i XX wieku, a także główne kierunki rozwoju ginącego zawodu. Prowadzący zaprezentował pokaz kucia przy palenisku, zaś chętni uczniowie samodzielnie wykonywali proste sprzęty pod jego nadzorem. Wyjście zakończyło zwiedzanie Twierdzy Boyen i posiłek przy ognisku.