Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Zapytanie ofertowe

logo wiedza edukacja                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam  do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Walencji (Hiszpania) w ramach projektu:
„Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”  o numerze 2018-1-PL01-KA102-047611

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty