Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

DrukujEGZAMINY ZAWODOWE


Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w sesji letniej 2013 r.
 
1. Etap pisemny

17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2

Na egzamin należy przybyć co najmniej pół godziny wcześniej oraz zabrać ze sobą dowód osobisty i długopis (długopisy) z czarnym wkładem. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych i korzystać z nich w tej sali. Na egzamin pisemny nie wolno też wnosić kalkulatorów i korzystać z nich.

 

2. Etap praktyczny
 
Absolwenci Technikum Nr 3:
 
18 czerwca 2013 r., godz. 9.00, (czas trwania egzaminu 180 min.)  – technik organizacji usług gastronomicznych
 
19 czerwca 2013 r., godz. 9.00, (czas trwania egzaminu 240 min.) - technik hotelarstwa, technik handlowiec, kucharz
 
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2:
 
od 1 lipca 2013 r.
Szczegółowe terminy zostaną podane w terminie późniejszym.
 
Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 roku
 
1.  Uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa w sekretariacie szkoły pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu, nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.
 
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego znajdują się
na stronach:

 

 
Na egzaminy  należy przyjść co najmniej pół godziny wcześniej.

 

341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych – etap praktyczny - 180 min.

Na etap praktyczny należy przynieść: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę.

 

512[02] Kucharz – etap praktyczny - 240 min. (dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, linijka, gumka)

341[03] Technik handlowiec - etap praktyczny - 240 min. (dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, linijka, gumka)

341[04]  Technik hotelarstwa - etap praktyczny - 240 min. (dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator, ołówek, linijka, gumka)


Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 30 sierpnia 2013 r.